יש לבחור תוכנת תמיכה מרחוק בהתאם לבקשת נציג השירות שלנו